Събития

dsc01477_678x410_crop_478b24840a
11.06.2018 10:00
Събития

Международна кръгла маса „Статукво, предизвикателства и промени в публичната администрация“

Корпус 1 – 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“, 407 аудитория

Организатор:
департамент „Администрация и управление“
секция „Публична администрация“

Тематични направления:
Панел 1: Взаимодействие между публичната администрация, политиците, бизнеса и обществото
Панел 2: „За“ и „против“ публичните политики
Панел 3: Морал, етика и норми в публичната администрация

1. Изказвания в пленарна сесия на участниците на проф. д-р Пламен Бочков – Ректор на НБУ и проф. д-р Людмил Георгиев – създател на програмата по публична администрация в НБУ;

2. Приветствия от УНСС, Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград и други институции.

Изказвания и дискусия на записалите се участници по тематични направления

Модератори:
председатели, зам.-председатели и членове на Научния и Организационния комитет на кръглата маса

409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“, корпус 1 – 8.00 – 18.00 часа
310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“, корпус 1 - 11.00 -18.00 часа
407 аудитория, корпус 1 - 11.00 - 18.00 часа

Международната кръглата маса „Статукво, предизвикателства и промени в публичната администрация“ се организира повод 25-годишнината на програмата по Публична администрация в Нов български университет.

Кръглата маса се стреми да предостави възможност на широк кръг представители на научната общност, на държавната администрация и на организациите и институциите, с които тя взаимодейства за представяне на гледната им точка по поставените тематични направления. Във фокуса на дискусиите ще бъдат взаимодействието между публичната администрация, политиците, бизнеса и обществото, различните видове публични политики в контекста на променящите се реалности, както етиката и нормите в публичната сфера. Предоставя се възможност за ползотворни дискусии относно състоянието, предизвикателствата и належащите промени в публичната администрация в България и Европа.