facebook

Събития

1855523-copy_678x410_crop_478b24840a
03.07.2023 09:00
Събития

Международна лятна школа по когнитивна наука

03.07 - 07.07.2023 г.

Корпус 1, зала 409 и 407Организатор:
Изследователски център по когнитивна наука, НБУ


Лектори:
преподаватели от чуждестранни университети


Модератор:
доц. д-р Елена Андонова


Студенти от сферата на когнитивни и компютърни науки, психология, лингвистика и други заинтересовани.

Целта на Международната лятна школа по когнитивна наука е да осигури интердисциплинарно обучение на млади професори, изследователи, докторанти и студенти, които преподават и се занимават с изследвания в областта на когнитивната наука. Участниците се интересуват и работят в различни области на когнитивната наука като психология, лингвистика, философия, невронауки, компютърни системи, антропология. Лятното училище предлага на своите участници възможност да работят в екипи със световноизвестни учени, да се запознаят лично с новостите, навлезли в различните области на тази интересна и предизвикателна наука и да добият представа как се преподава когнитивна наука. За да завършат някои от курсовете те трябва да изготвят проекти по зададена тема. Като резултат се очаква участниците да разширят курсовете си в университетите, в които преподават, и да включват свои студенти в изследователски проекти. Това ще подпомогне създаването на екипи, занимаващи се с когнитивна наука в Централна и Източна Европа и ще заздрави когнитивната общност като цяло.