Събития

cropped-25579083-1795493414081946-1658143102-o-1_678x410_crop_478b24840a
23.03.2018 13:00
Събития

Международна научна конференция „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието“

23 – 25 март 2018 г.

Корпус 1, Аула (откриване), зали 405, 411 и 413

Организатори:
департамент „Здравеопазване и социална работа“
департамент „Телекомуникации“
Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения

Научен комитет:
проф. д-р Виолета Боянова
проф. Живка Винарова, д.м.н.
доц. д-р Маргарита Станкова
доц. д-р Екатерина Тодорова
гл. ас. д-р Полина Михова
Цвета Каменски – редовен докторант

Участници:
специалисти в областта на логопедията, психологията, социалната работа, медицината, информатиката, телекомуникациите и др., преподаватели и студенти.

Целта на конференцията е да събере голям кръг от специалисти в областта на логопедията, психологията, социалната работа, медицината, информатиката, телекомуникациите и др. в опит да се представят и обсъдят съвременните технологии в диагностиката и терапията на емоционалните и поведенчески разстройства, нарушенията от аутистичния спектър, езиковите и говорни нарушения и др. Участието в конференцията се реализира чрез доклади по тематичните направления, постерни сесии, презентации на фирми, изложба и кръгла маса.

Регистрация: 13:00 – 15:00 часа, Аула

Официално откриване: 15:00 часа, Аула