facebook

Събития

nbu-cover_678x410_crop_478b24840a
26.03.2016 09:00
Събития

Междууниверситетско състезание по програмиране

В рамките на мероприятията „25 години НБУ“

Корпус 2, зала 702 и 703

Организатор:
департамент „Информатика“

Присъствена форма:
Нов български университет, Софийски университет, Американски университет 

Он-лайн форма:
Икономически университет Варна, Великотърновски университет, Русенски универсистет. В състезанието гостуват 2 ученически отбора от Шумен

Програма:
9.00 – 9.20 – Откриване; зала 703 корпус 2
проф. Марин Маринов – Зам-Ректор по учебната дейност
9.20 – 10.00 – Запознаване с работните места
10.00 – 15.00 – Състезание, 702 корпус 2
15.30 – 16.00 – Награждаване и закриване.
Проф. Красимир Манев и представител на Ръководството на НБУ

16.00 – 17.00 – Коктейл

Зала 703, корпус 2 - откриване
Зала 702, корпус 2 – състезание
Артес – закриване на състезанието, награждаване и коктейл

Състезанието е посветено на честването на 25-годишния юбилей на НБУ.

Организационен комитет:
проф. Красимир Манев (председател), доц. Николай Киров, доц. Петя Асенова, гл.ас. д-р Марияна Райкова-Соколова, Велислав Николов (възпитаник на НБУ)