Събития

cover-event-13-12_678x410_crop_478b24840a
13.12.2017 09:00
Събития

Младежка конференция „Младите хора и езика на омразата. Инструменти за противодействие“

Корпус 1, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“

Организатори:
Нов български университет
Национален младежки форум

Модератори:
Капка Димова
Райчо Райчев

В конференцията се предвижда да се включат 150 участници, избрани чрез предварителна регистрация. Участниците са разделени на квоти (60% студенти от НБУ; 40% млади хора- представители на различни социални групи).

Изхождайки от най-основната ценност на Нов български университет, а именно приемането на различията, както и ценностите на Национален младежки форум свобода, равенство и солидарност, младите хора от двете общности организираме на 13-и декември, по повод 10-и декември - Международния ден на правата на човека еднодневна, младежка конференция в НБУ.

Основната идея на конференцията е да популяризира онлайн кампанията „No Hate Speech“ като представи различните гледни точки на представители от различни социални групи в нашето общество. По този начин хората, които са напълно интегрирани, ще могат да се поставят в „техните обувки“ и така заедно да редуцираме езика на омразата, на който ставаме свидетели или жертва ежедневно.

Структурата на конференцията се обуславя върху три (3) основни стълба. Преди самата планираме да проведем и заснемем социален експеримент. Планираме да го проведем под формата на форум-театър. Подходът „Форум театър“ възниква в Латинска Америка в отговор на диктаторските режими и нарушаването на човешките права. Наречен е „форум театър“, защото е стимулирал революционните движения, но е довел и до осъществяване на вътрешната потребност от личностна изява, от активно отстояване на собствено мнение и гражданска позиция.

Форум театърът е малка пиеса, отразяваща проблеми на местната общност. Но той не е само пиеса. Той е също и форум, защото позволява на хората да се включат в изграждането на сценария като променят действията и реакциите на героите в пиесата. Всеки може да излезе на сцената и да експериментира със своята гледна точка и с личното си отношение към показаните проблемни ситуации. Хората престават да бъдат просто свидетели на проблемите – те стават активни участници в живота на своята общност, защото могат да кажат „СТОП! Аз не харесвам това!“ и да предложат промяна. В експеримента, освен млади хора ще бъдат включени и експерти в лицето на социолог и психолог, които ще изведат заключенията от него. Резултатите ще бъдат представени на откриването на конференцията - 13-и декември.

Първата част на конференцията ще премине под формата на презентации и дискусии. Представители на различни социални групи ще могат да запознаят участниците на конференцията с техния път от социално изключване до успешното им интегриране в обществото. Социалните групи, върху които искаме да акцентираме по време на събитието са  Роми, бежанци, LGBTQ+, хора с увреждания.

Паралелно на събитието планираме да проведем YouthHub, където участниците в него ще изработят политически документ с решения за противодействие на езика на омразата, който документ ще бъде адресиран към институциите, които имат отношение към темата. 

За участие в конференцията може да се регистрирате на тук