Събития

gerov_678x410_crop_478b24840a
16.05.2019 10:00
Събития

Национална научна конференция „100 години Александър Геров“

Унгарски културен институт – София, ул. „Аксаков“ № 16

Организатори:
Департамент „Нова българистика“
Унгарски културен институт – София 


Водещ:
доц. Пламен Дойнов, д.н.


Участници:
Преподаватели и студенти от НБУ, СУ, ШУ, Институт за литература на БАН и др.

Конференцията е посветена на 100-годишнината на Александър Геров (1919–1997). Целта е докладите да постигнат в своята съвкупност цялостния образ на големия поет. На фокус ще бъдат поставени както характерни особености на поетиката, отделни книги и стихотворения, доминиращи теми и идеи в творчеството на А. Геров, така и спецификата на неговото езиково поведение, търсенията му в други жанрове извън лириката, изпитанията на конкретното му съществуване като човек и поет, изборите, пред които е бил изправен.