Събития

books3_678x410_crop_478b24840a
09.06.2017 09:00
Събития

Национална научна конференция „Цензурата върху българската литература и книга (1944-1989)“

9 юни 2017 г.

Корпус 1, зала 20

Организатор:
департамент „Нова българистика“

Водещ:
доц. Пламен Дойнов, д.н.

Участници:
преподаватели и изследователи от Нов български университет, Софийски университет, Великотърновски университет, Институт за литература при БАН, Пловдивски университет, Шуменски университет

Конференцията ще представи нови изследвания за цензурата върху българската литература и книга в периода 1944/1989 г., разпределени в няколко тематични кръга.

В първия кръг на фокус ще бъдат поставени теоретико-методологически аспекти на цензурата в епохата на НРБ: видове и форми на цензуриране; предпубликационен и следпубликационен контрол върху литературата; цензорски институции и практики на цензуриране в НРБ; библиотечна цензура и контрол върху литературното наследство; списъци на забранена литература и т.нар. спецфондове в библиотеките.

Във втория тематичен кръг ще бъдат дискутирани различните етапи на цензурата; особеностите на тематичната цензура и влиянието на международната конюнктура; литературната критика като цензура: от феномена „вътрешно-издателска рецензия“ до критическите кампании в пресата; жанровите специфики на цензурирането в поезията, прозата, драматургията, критиката, хуманитаристиката и др.

В третия тематичен кръг ще се разгледат отделни казуси с цензуриране на литературни произведения в НРБ; преработката и дописването на публикувана творба като форма на цензура; случаите с изгорени и претопени книги; модели, тактики и почерци за преодоляване на цензурата и др.

Прикачени файлове