Събития

banner-info-27_678x410_crop_478b24840a
18.12.2020 10:00
Събития

Национална научна конференция с международно участие - 100 години „Златорог“

Онлайн

ID: 840 2409 3476


Организатори:
департамент „Нова българистика“,
Литературно-историческа школа „Д-р Кръстьо Кръстев“


Участници:
учени от различни академични институции

Конференцията е свързана с 100-годишнината на списание „Златорог“ - едно от най-авторитетните литературни издания у нас в периода преди комунистическата диктатура, както и с излизането от печат фототипно издание на първия брой на списанието, придружен с изследване, посветено на делото на главния редактор на списанието Владимир Василев, изготвено от доц. Елка Трайкова и проф. Михаил Неделчев и издадено от издателството на НБУ.