facebook

Събития

banner_678x410_crop_478b24840a
12.05.2023 08:00
Събития

Национална олимпиада по маркетинг НБУ 2023

Корпус 1, зали 212, 213 и 214 
Корпус 2, зала 403 


Организатори:
Нов български университет с подкрепата на Банка ДСК


Водещи:
гл. ас. д-р Стефания Темелкова
доц. д-р Надежда Димова
гл. ас. д-р Росица Накова 


Участници:
студенти и преподаватели от седем университета, където се изучава специалност „Маркетинг“


„Национална олимпиада по маркетинг“ е национално състезание на студенти изучаващи специалност „Маркетинг“ в цялата страна. Нов български университет, департамент икономика за първи път ще бъде домакин на събитието.

През годините студентите от БП Маркетинг и МП Маркетинг мениджмънт РО и ДО не еднократно са печелили призови позиции в състезанието.

През настоящето издание работният казус ще бъде предоставен от Банка ДСК като партньор на събитието.

Националната олимпиада по маркетинг (НОМ) е състезание между най-добрите студенти, които се обучават в бакалавърски и магистърски програми по специалност „Маркетинг“ в България. От 2009 година насам олимпиадата е утвърдена като престижен студентски форум, организиран

ежегодно от висшите училища в страната.

Форумът цели да привлече вниманието и да повиши интереса на настоящите и потенциални студенти към маркетинга, както и да заздрави междуинституционалните връзки на

университетите и бизнеса, създавайки условия за обмен на идеи и опит сред студентската общност, преподавателите и водещи представители на бизнеса.

В конкурсната програма на НОМ е включен практически казус, предложен от Банка ДСК.

Студентите се разпределят в два екипа от по трима участника – бакалаври, магистри и

чуждестранни студенти, които се обучават по програма Еразъм +. Екипите трябва да разработят обосновано решение на казуса и да го защитят пред жури на олимпиадата, съставено от маркетинг мениджъри на Банка ДСК и преподаватели.