Събития

15-12_678x410_crop_478b24840a dsc-0145_678x410_crop_478b24840a 3_678x410_crop_478b24840a 7_678x410_crop_478b24840a
15.12.2017 19:00
Събития

Национално турне на спектакъла „Ние, Гераците“

НБУ представя съвременна театрална версия на повестта на Елин Пелин „Гераците“

Държавен театър „Адриана Будевска“, Бургас

Организатори:
департамент „Театър“ 
Университетски театър

Сценична реализация: 
Снежина Петрова

Сценография: 
Десислава Морозова 

С участието на студенти от програма „Театър“ на НБУ: Божидар Михайлов, Бояна Георгиева, Валерия Иванова, Веселина Бояджиева, Кристиян Янев, Лъчезар Дойнов, Натали Йорданова, Соня Ковчезлиева, Християна Стоименова, Томи Михайлов, Румен Христов, Красимира Дуковска

В спектакъла е използвана музика на Гергана Димитрова.


„Ние, Гераците“


Историята на българското семейство, на неговия генезис и разпад в началото на 20-и век, когато Елин Пелин пише повестта си, е темата и нашия театрален проект. Архетипните теми в повестта за динамиката на отношенията в семейната общност, за семейната митология, свързана с идеята за „скритото имане“ са актуални и днес, и е сериозно професионално предизвикателство да се изгради адекватен театрален език, който преобръща клишетата в мисленето ни за Елин Пелин. 


Повестта на Елин Пелин разработва темата за родовото престъпление и е универсална матрица, в която могат да се впишат лични истории, истории, ритуали, практики и традиции на различни общности и групи.

Практиката на Образователния театър е иновативна за България и в нейното поле се вписват различни форми на Форум театър, Плей-бек театър и др. Настоящият спектакъл има за цел да постави като тема на дискусия конкретно литературно произведение от учебната програма в средното образование и да изпълни две задачи – да улесни и обогати разбирането на литературната творба от ученици и зрители със средствата на театралната интерпретация, и да включи и повиши познанията им за културните и духовни традиции на региона, от който произхождат и които могат да станат част от театралната интерпретация. Така учениците получават литературно, личностно и социокултурно познание, усвоено през „преживяването“. Така театърът се явява практически инструмент за въздействие, лаборатория, в която участниците съумяват да идентифицират нова гледна точка за събитието. Не на последно място, връщането назад към родова ни памет чрез изкуството провокира интереса на зрителите към търсене на лична идентичност и произход; отключва чувство на принадлежност към единна общност, език и вяра. 


Тематичното разширяване на културния продукт е свързано и с включването на специфични елементи от материалната и духовна култура на Софийския регион:

• певческата традиция – шопските двугласи
• архитектурните характеристики, проявени в сценографското решение
• предметния свят – белег на материалната култура на общността
• езиковата характеристика на региона – проявена в използваните клетви от шопската фолклорна област
• ритуали – спецификите на сватбата и погребението
• трудовата дейност – специфична за конкретния регион


В рамките на проекта ще се реализират и образователни дискусии с участието на учители, ученици и творци от конкретното населено място, като ще се повдигнат теми, които да очертаят перспективите на образователния театър и прилагането на предложения подход към различни литературни творби и автори.

Националното турне стартира в три града – Стара Загора, Бургас и Плевен. Спектаклите ще се играят на вход свободен. 

Спектакълът е реализиран с подкрепата на Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ и фонд „Учебни програми“ към Бакалвърски факултет, Факултет за базово образование и Информационен отдел на НБУ.

Националното турне се реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.