facebook

Събития

2622995-copy_678x410_crop_478b24840a
22.11.2023 09:40
Събития

Научен уебинар „Диагностика на фонологични процеси при деца от предучилищна възраст“

Онлайн
Meeting ID: 839 7292 8600
Passcode: 529114
Организатор:
департамент „Здравеопазване и социална работа“


Лектор:
д-р Цветомира Брайнова, ЮЗУ „Неофит Рилски“

Модератор:
доц. д-р Полина МиховаУчастници:
студенти и преподаватели към БП „Логопеди“ и МП „Езикова и речена патология“

Научният уебинар има за цел да представи пред студентите теоретична обосновка за провеждане на научно изследване по темата, процесът, свързан с проведеното обследване, резултати от него, както и тяхната устойчивост и надеждност.

Представяне на теста за изследване на фонологични процеси ще затвърди знанията на студентите в областта на диагностика на фонология и ще предостави информация за диференциалната диагноза между фонологични и артикулационни нарушения.


Професионален опит:

  • 2019 – до момента - асистент в катедра „Логопедия“, Факултет „Обществено Здраве, Здравни Грижи и Спорт“, ЮЗУ Неофит Рилски
  • Преподавателска, научноизследователска и административна дейност

Образование:

  • 2018 – 2023 - Докторска степен по логопедия, Югозападен Университет „Неофит Рилски, Благоевград

2015-2017

  • Магистърска степен „Езикова и речева патология“ - АЛУМНИ на програмата Нов български университет

2006-2013

Бакалавърска степен по бизнес администрация, НБУ