facebook

Събития

conference-design_678x410_crop_478b24840a
03.05.2016 10:00
Събития

Научна конференция „Иновативни подходи в дизайна, архитектурата и визуалните изкуства“

Посветена на 25-годишнината на Нов български университет

Галерия „УниАрт“

Организатор:
департамент „Дизайн“

Водещи:
проф. Екатерина Русинова,
проф. д-р Борис Сергинов,
доц. д-р арх. Георги Георгиев

Модератор:
гл. ас. д-р Биляна Калоянова

Участници:
докторанти и преподаватели от Нов български университет, Националната художествена академия и др.

Конференцията е под патронажа на проф. д-р Людмил Георгиев - зам.-ректор по научноизследователската дейност и международната дейност.

Това е трета национална конференция организирана от департамент „Дизайн“. Значимостта на събитието се определя от актуалността на темата целяща да провокира дебат в академичните среди относно най-съвременните подходи в сферата на дизайна, архитектурата и визуалните изкуства, както и да насърчи изследвания на взаимодействията и взаимовръзките между тях.

 

Прикачени файлове