Събития

dsc0553_678x410_crop_478b24840a
06.04.2021 18:30
Събития

Научно-практически семинар „Медиация в организацията“

Zoom

Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Водещ:
Албена Комитова е адвокат, медиатор, обучител

Модератор:
гл. ас. д-р Мария Ал. Иванова

Участници:
студенти от програмите на департамент „Администрация и управление“, студенти от МП УРЧР и МП МОС

По време на семинара участниците ще имат възможност да дискутират въпроси свързани с: разбирането за медиация и практикуването и в България; какви са ползите от решаването на спорове извън съдебните зали и преодоляването на конфликти в организациите чрез медиация; как се става медиатор и всеки ли може да прилага техниките за медиация; какво представляват семейна, търговска и организационна медиация.

Албена Комитова е адвокат, медиатор, обучител, с 14 години медиаторска практика; 20 години адвокатска практика към Софийска адвокатска колегия и над 10 години опит в сертифициращи и специализирани обучения по медиация, преговори и разрешаване на конфликти. Управлявала най-големите и успешни проекти в България за популяризирането на медиацията; съавтор на наръчници, като „Трансгранична медиация“, „Съдебна междукултурна комуникация в семейната медиация“ и „Учене в толерантност“. Експерт, участвал в създаването на центрове за медиация, учредител на Професионална асоциация на медиаторите в България и Център за разрешаване на спорове; Сертифициран НЛП практик и НЛП мастър и др.