facebook

Събития

dsc-0450_678x410_crop_478b24840a
08.04.2024 09:40
Събития

Научно-практически семинар „Ролята на Българска стопанска камара в подкрепа на българския бизнес“

Корпус 1, зала 409Организатор:
департамент „Администрация и управление“


Лектор:
г-н Добри Митрев – Председател на УС на БСК


Модератор:
доц. д-р Ботьо Захаринов


Участници:
студенти и преподаватели


Българската стопанска камара играе ключова роля в подкрепа на българския бизнес, като действа като мост между предприемачите и държавните институции. Свързвайки различни бизнес сектори и предоставяйки платформа за обмен на идеи и добри практики, камарата насърчава сътрудничеството и иновациите. Чрез организирането на семинари, обучения и нетуъркинг събития, тя допринася за повишаване на компетентността и конкурентоспособността на българските компании на вътрешния и международния пазар. В допълнение, Българската стопанска камара активно застъпва интересите на бизнеса пред правителството, като работи за създаването на по-благоприятна регулаторна и данъчна среда.