Събития

dsc-0450_678x410_crop_478b24840a
21.10.2020 18:30
Събития

Научно практически семинар „Управление на проект „Идеалното работно място“

Корпус 1, зала 307

Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Водещ:
Люба Йонкова, експерт и ръководител европейски проекти

Модератор:
гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова

Участници:
студенти от програмите на департамент „Администрация и управление“, студенти от МП УРЧР и МП МОС 


Събитието дава възможност на участниците да се запознаят с добрите практики в проектната дейност. По време на семинара участниците ще имат възможност да дискутират проблеми свързани с разработването и управлението на европейски проекти.

Люба Йонкова, координатор проекти за сътрудничество към Faggioli – Agritour Consultancy, Italy (Агенция за транснационално сътрудничество и развитие на селските райони), ръководител проекти към България Трейнинг. С 15-годишен опит в областта на управлението на трансгранични и евро-проекти.