Събития

panair-plovdiv_678x410_crop_478b24840a
18.04.2019 08:00
Събития

НБУ на XXII Международен панаир ТФ ФЕСТ 2019 „Млад предприемач“ в Пловдив с учебно-тренировъчните фирми „FURNITURE DESIGN“, „ZOOMANIA“ и „GLOBAL TOURTRANS“

гр. Пловдив, 18 - 19 Април 2019

Международен панаир, гр. Пловдив - Палата 6

Организатори:
департаменти „Администрация и управление“

УПИЗ „Учебно-тренировъчна фирма“ към НБУ
Центърът на Учебно-тренировъчните фирми към МОН


Водещ:

доц. д-р инж. Кирил Радев - ръководител на УПИЗ „Учебно-тренировъчна фирма“

 

Дискутанти:
гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова

гл. ас. д-р Теодора Ризова

гл. ас. д-р Милена Караилиева

 

Участници:
студенти от БП „Управление на бизнеса и предприемачество“ и УПИЗ „Учебно-тренировъчна фирма“

 

Събитието е част от обучението на студентите от бакалавърски програми „Бизнес администрация“, „Управление на бизнеса и предприемачество“ към департамент „Администрация и управление“. Той е инструмент за постигане на стратегическите цели на проект УПИЗ „Учебно-тренировъчна фирма“. Целите на събитието са комплексни: образователни и практически, свързани с всеки един от изучаваните курсове на посочените програми; както и приложни, отнасящи се до бъдещата реализация на студентите - съчетаване на теоретично обучение с практическата му приложимост в симулационна международна бизнес среда. Студентите ще имат възможност да докажат своите познания и умения на конкурсите, които ще се реализират по време на панаира „Млад предприемач“.

 

Доц. д-р инж. Кирил Радев – създател и ръководител на УПИЗ „Учебно-тренировъчна фирма“ към НБУ, специалист в областта на стратегическото управление, системите за качество и бизнес процесите, преподавател в магистърски, бакалавърски и докторски програми на департамент „Администрация и управление“ .

Гл. ас. д-р Мария Александрова Иванова – доктор по икономика и преподавател в магистърските програми „Управление и развитие на човешките ресурси“ и „Мениджмънт за организационно съвършенство“, в бакалавърските програми на департамент „Администрация и управление“

Гл. ас. д-р Теодора Ризова – доктор по администрация и управление и преподавател в бакалавърските и магистърски програми по туризъм в департамент „Администрация и управление“.

Гл. ас. д-р Милена Караилиева – доктор по икономика на туризма и управлението на човешките ресурси, преподавател в бакалавърски и магистърски програми по предприемачество, бизнес администрация и туризъм на департамент „Администрация и управление“.

 

Изображение: tourismplovdiv.org