Събития

bp_678x410_crop_478b24840a
14.12.2015 14:40
Събития

Нови управленски маркетингови практики и влияние на електронния маркетинг

Семинар в рамките на постоянния семинар „Мениджмънт и лидерство“

Корпус 1, зала 411

Организатори:
департамент „Бизнес администрация“
департамент „Природни науки“

Водещи:
доц. д-р Надя Маринова
гл. ас. д-р Ваня Хаджиева

Участници:
студенти от двата департамента

На семинара ще бъде обърнато задълбочено внимание на новите възможности за приложение на маркетинговия микс, които дава електронният маркетинг. За студентите е важно да знаят ролята и положителните страни на електронния маркетинг, като средство за по-ефективна комуникация между бизнеса и потребителите.