Събития

books1_678x410_crop_478b24840a
06.11.2019 11:00
Събития

Общоуниверситетски семинар „Българска памет и съвест за тоталитарната държава - исторически и юридически разказ“

„Македонският въпрос и неговите измерения в миналото и настоящето“

Корпус 1, Аула

Организатор:
Департамент „Право“
Департамент „История“


Водещ:
проф. д-р Ангел Димитров

Дискутанти:
проф. д-р Екатерина Михайлова
доц. д-р Катерина Йочева


Участници:
Студенти и преподаватели от програма „Право“ и програма „История“

Студентите и преподавателите ще се запознаят с актуалния и към днешна дата „македонски въпрос“, неговата история и развитие. Към момента има създадена съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователни въпроси на България и Република Северна Македония, в дейността на която е и т. н. „македонски въпрос“.

Завършва история, след което защитава дисертация в БАН на тема: „Българското учебно дело след Кримската война 1856 – 1872 и националната революция“.

Проучвател (1977 – 1978), научен сътрудник (1978 – 1987) и старши научен сътрудник (след 1987) в Института по история на БАН. Професор (ст. н. с. I ст.) в Института за исторически изследвания на БАН (2011).

От 2002 до 2012 година е ръководител на секция „История на българския национален въпрос“ в Института за исторически изследвания на БАН.

В периода 1992 – 1993 година е генерален консул на България в Република Македония. През 1994 г. става първият извънреден и пълномощен посланик на България в Скопие (1994 – 2001 г.).

От 2012 до 2016 година е извънреден и пълномощен посланик в Сърбия. От май 2018 г. е съпредседател на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователни въпроси на Република България и Република Северна Македония.