facebook

Събития

p3455359-copy_678x410_crop_478b24840a
14.11.2023 13:00
Събития

Общоуниверситетски семинар „Права на човека“

Антисемитизъм и човешки права

Корпус 2, зала 110


Организатори:
департамент „Право“,
департамент „Политически науки“
департамент „Социална работа и здравеопазване“  


Лектор:
проф. Мони Алмалех, д.н.

Модератор:
доц. д-р Деяна Марчева


Дискутант:
ас. д-р Илдико Отова


Участници:
проф. д-р Екатерина Михайлова, доц. д-р Евелина Стайкова, доц. д-р Катерина Йочева, доц. д-р Силвия Цонева, други преподаватели и студенти от НБУ


В НБУ стартира цикъл семинари под общата тема: „Човешки права и съвременни форми на нетолерантност, омраза и насилие“.

Настоящият семинар е първият в този цикъл и в него ще се

обсъждат въпросите: Какви са корените на антисемитизма? Има ли връзка между антисемитизма и невежеството и как образованието може да преодолее антисемитските стереотипи и клевети? До каква степен задълбоченото разбиране на човешките права и подходите, свързани с тяхната защита, могат да бъдат ефективни за преодоляване на антисемитския тормоз, насилие и дискриминация?

Тази проблематика има хилядолетна история, но се изостря особено чувствително в контекста на десетилетния Израелско-палестинския конфликт, който след атаката на Хамас срещу Израел на 7 октомври 2023 г. се разразява с нова сила.

 

Следващият семинар в цикъла ще бъде на тема „Ислямофобия и човешки права“.


Проф. Мони Алмалех, д.н., е преподавател в департамент „Нова българистика“ на НБУ с научни интереси в сравнителното езикознание, семиотиката и хебраистиката.