facebook

Събития

p3200202_678x410_crop_478b24840a
21.11.2023 14:30
Събития

Общоуниверситетски семинар „Права на човека“

Ислямофобия и човешки права

Корпус 2, зала 303


Организатори:
департамент „Право“, департамент „Политически науки“ и департамент „Здравеопазване и социална работа“  


Лектор:
Хайри Хамдан


Модератор:
доц. д-р Евелина Стайкова


Участници:
доц. д-р Деяна Марчева, доц. д-р Катерина Йочева, доц. д-р Йордан Ефтимов, доц. д-р Силвия Цонева, други преподаватели и студенти от НБУ


В НБУ е стартиран цикъл семинари под общата тема: „Човешки права и съвременни форми на нетолерантност, омраза и насилие“.

Настоящият семинар ще обсъжда въпросите: Какви са корените на ислямофобията? Как образованието може да преодолее ислямофобските стереотипи и клевети? До каква степен задълбоченото разбиране на човешките права и подходите, свързани с тяхната защита, могат да бъдат ефективни за преодоляване на ислямофобският тормоз, насилие и дискриминация?

Хайри Хамдан е палестински поет, писател и преводач, който живее в България от десетилетия и твори на български и арабски език. Той е един от най-добрите преводачи на българска литература на арабски език и съставител на няколко антологии на българска литература, издадени на арабски език.