Събития

books1_678x410_crop_478b24840a
19.12.2017 14:30
Събития

Общоуниверситетски семинар „Права на човека“: Човешко достойнство и човешки права

Корпус 1, 210 аудитория „Проф. Константин Кацаров“

Организатори:
департамент „Право“,
департамент „Политически науки“,
департамент „Здравеопазване и социална работа“

Водещ:
проф. д.н. Стилиян Йотов

Модератор:
гл. ас. д-р Деяна Марчева

Дискутанти:
проф. д-р Екатерина Михайлова, проф. Райна Николова, д.н., проф. д-р Анна Кръстева, доц. д-р Катерина Йочева, гл. ас. д-р Евелина Стайкова, гл. ас. д-р Румен Петров и други преподаватели и студенти от НБУ

Семинарът ще постави във фокуса на обсъждането проблема с човешкото достойнство в контекста на философията на човешките права.

Стилиян Йотов е български философ, доктор на науките, професор по история на философията в СУ „Свети Климент Охридски“. През 2002-2003 г е гост-професор в Европейския университет „Виатрина“ във Франкфурт на Одер. Превежда от немски език Хабермас, Адорно, Хоркхаймер. Автор на множество книги, сред които „Справедливост и респект“ (2001), „Равенство и егалитаризъм“ (2004), „Етика и мултикултурализъм“ (2004), и съставител на сборниците „Конституционализъм“ (2006), „Философия на правата“ (2009), „Субективните права (германски визии)“ (2016).

През 2016 г. излиза и книгата му „Човешко достойнство и права“.