Събития

pravata-na-choveka_678x410_crop_478b24840a
18.12.2020 13:00
Събития

Общоуниверситетски семинар „Права на човека“ - Новите измерения на трафика на хора в ситуация на Covid-19: рисковете в интернет по време на социалната изолация

Онлайн
Meeting ID: 835 6595 5939

Организатори:
департамент „Право“
департамент „Политически науки“ и
департамент „Здравеопазване и социална работа“

Лектор:
Антоанета Василева

Дискутант:
д-р Евелина Стайкова, департамент „Политически науки“

Участници:
проф. д-р Екатерина Михайлова,
доц. д-р Катерина Йочева,
гл. ас. д-р Деяна Марчева
проф. д-р Анна Кръстева,
и други преподаватели и студенти от НБУ


Събитието отбелязва и Международния ден на мигрантите.

Антоанета Василева е експерт и консултант по човешки права, с над 18 години опит в борбата с трафика на хора. Тя има ключови компетенции и дългогодишен опит в областта на международното сътрудничество и прилагането на национални политики за правата на децата и жените, трафика на хора и превенция на насилието, основано на пола, в съответствие с всички международни стандарти и европейската правна рамка.

Антоанета Василева е докторант в департамент „Политически науки“, към Нов български университет. Има магистърска степен по международни отношения и дипломация и специализация по международно право по права на човека в Швеция и Канада.

Г-жа Василева има професионален опит както в гражданския, така и в държавния сектор (9 години е била генерален секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет), който обхваща проблематиката на международните, регионалните и националните политики. Тя е опитен обучител и консултант и има дълъг опит в мониторинга, разработването на изследвания, директната работа с уязвими групи (като деца, роми и др.) и подкрепа за жертвите на престъпления, особено на жертви на трафика на хора.

Антоанета Василева е член на Експертната група за борба с трафика на хора (GRETA), мониторинговия механизъм за наблюдение на Конвенцията на Съвета за борба с трафика на хора от 2019 г.

Нейните публикации обхващат теми като трафик и сексуална експлоатация на деца, социални аспекти на трафика на хора и подкрепа на жертвите, транснационален и национален механизъм за насочване на жертвите и българския модел за борба с трафика на хора.

Тя продължава да прилага своите знания и професионален опит чрез фондация „Ла Страда България”/Асоциация „Анимус” и Национален център за безопасен интернет с фокус върху безопасността на децата и превенцията на трафика на хора в интернет чрез развиване на дигитално-медийната грамотност.Изображение: Канал 3