facebook

Събития

1855523-copy_678x410_crop_478b24840a
29.05.2023 08:00
Събития

Общоуниверситетско състезание ДЕБАТИ на чужд език

29.05 и 31.05.2023

Корпус 2, зали 302, 303, 403, 406 и 409


Организатор:
департамент „Чужди езици и култури“


Участници:
студенти и преподаватели от програмите към департамента и курсовете по чуждоезиково обучение на испански, италиански, немски и френски езикВодещи:
екип от преподавателиСъбитието е първо по рода си за департамент „Чужди езици и култури“. Цели да стимулира студентите и да повиши интереса към преподаваните езици, да представи на студентите възможност за общуване в среда, близка до реалната езикова ситуация на чуждия език. В рамките на състезанието студентите ще получат възможност за общуване и създаване на контакти в неформална среда и ще приложат на практика наученото по съответните езици.

С финансовата подкрепа на фонд Учебни програми.


Екип от преподаватели към департамента:

испански език: В. Славова, С. Джурковска, Л. Славова, Д. Александрова, М. Спасова

италиански език: Д. Давидова,П. Петкова, П. Димитрова

френски език: М. Божкова, Е. Апостолова

немски език: Р. Василева, К. Джурелова, А. Ламбова, А. Ангелова, Н. Кръстева