Събития

banner-info-20-5_678x410_crop_478b24840a
20.05.2019 17:00
Събития

Обсъждане на „Огледало на въображението: психоанализа на филмовото преживяване“

Център за книгата – книжарница, корпус 1

Организатори:
Център за книгата
Департамент „Здравеопазване и социална работа“


Водещ:
гл. ас. д-р Светлозар Василев

Модератор:
доц. Златка Михова


„Огледало на въображението“ е първата монография на български език в областта психоанализа и кино. Авторът илюстрира приложението на психоаналитичния метод към областта на човешките отношения, детското развитие и социалната несправедливост.

Гл. ас. Светлозар Василев е психиатър и психоаналитик. Щатен преподавател в НБУ от 1998 г., съучредител на център БИОХ и участник в университетски, национални и международни проекти в областта на психичното здраве и социалната работа. Има над 40 научни публикации на български и английски език, включително в списания с висок импакт фактор. Създател е на инициативата Психоанализа и кино, която от 2010 г. организира регулярни семинари и публични дебати.