Събития

psiho-brand_678x410_crop_478b24840a
19.03.2021 18:30
Събития

Онлайн курс „Психология на маркетинга“

Онлайн обучителната платформа на УППО


Организатор:
Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО)

Лектор:
гл. ас. д-р Димитър Трендафилов

Ползите от курса дават възможност на курсистите да:

 

 • Подобрят уменията си за сегментиране на потребителските групи на пазара;
 • Оценяват релевантността на новоразработени продукти по отношение на нуждите, към които са насочени;
 • Разкриват психологически модели зад рекламни послания;
 • Изготвят по-успешни маркетингови и по-специално комуникационни програми;
 • Създават и поддържат конкурентоспособни брандове.

Записалите се курсисти получават онлайн достъп до онлайн обучителната платформа на УППО – LLL.nbu.bg след регистрация.

Завършилите курса получават Сертификат от НБУ.

Курсът предлага полезни теоретични модели, значими казуси от практиката, както и възможност за курсистите да упражнят получените познания в собствено задание.

 

Разделен е на 2 тематични части (модули), всеки от които съдържа своя система от лекции, задачи и отделно оценяване.

Първата част (модул) на курса е с продължителност 30 учебни часа, разпределени в няколко седмици и съобразени с времето на курсистите (вечер и събота-неделя).

 

Доброто разбиране на психологическите основи на пазарното поведение съвсем не се изчерпва само с разпознаване на „триковете“ в рекламите, които виждаме по телевизията, нито с изброяването на общовалидните човешки нужди и емоции.

Маркетинг специалистът има нужда от повече и по-детайлна информация относно:

 

 • Мотивиращите сили зад поведението на потребителя;
 • Начинът на работа на мозъка;
 • Процесите по събиране и обработка на информацията;
 • Формиране на паметта и въздействието на разказа;
 • Веригата и механизмите на вземане на решение и избор;
 • Роля на емоциите в оценяването на пазарните възможности и изграждане на лоялност;
 • Влиянието на социалната среда – семейство, референтни групи, субкултура, национална и „глобална“ култура;

Въздействието на брандовете и непосредствената физическа среда.


Курсът е платен.
Учебна такса: 240 лв

Задължителна предварителна регистрация в:


Училище за професионално и продължаващо обучение в НБУ
корпус 2, офис 208
Нов български университет
ул. „Монтевидео“ № 21, гр. София
02/ 811 0110 (опция 6)
uppo@nbu.bg