Събития

10_678x410_crop_478b24840a 4-1_678x410_crop_478b24840a
10.04.2021 20:00
Събития

Онлайн лекция „Past and Present Studies of the Submerged Mesambria, Present-day Nessebar, a UNESCO World Heritage Site“

Онлайн


Организатор:
департамент „Археология“
Фондация „Балканско наследство“


Водещ:
д-р Найден Прахов, директор на Център за подводна археология в Созопол


Модератори:
Богдан Атанасов
Иван Василев


Лекцията е посветена на подводните проучвания в района на Несебър, който е град-паметник на Юнеско. Ще бъдат представени резултатите от подводните проучвания на част от укрепителната система на една от най-древните гръцки колонии в Черно море. Докато проучванията на сушата са затруднени от факта, че съвременният град Несебър е гъсто застроен и почти няма свободни пространства, на които да се провеждат археологически разкопки, методите на подводната археология позволяват да се изследват незасегнати от по-късни периоди площи.

Д-р Найден Прахов има богат професионален опит в Националния археологически институт към БАН и Центъра по подводна археология в Созопол, който ръководи от 2020 г. Д-р Прахов е и хоноруван преподавател в НБУ, където заедно с колеги преподава курса Maritime Archaeology and the Western Black Sea в магистърска програма на английски език Graduate Program in Balkan and Eastern Mediterranean Archaeology