facebook

Събития

esnbu1_678x410_crop_478b24840a
18.12.2020 14:00
Събития

Онлайн семинар „Политики и процедури за корекции и оттегляне на статии. Действия при сигнали за недобросъвестност и неетично поведение“

Online
Meeting ID: 851 9580 6904

Организатори:
Списание English Studies at NBU
департамент „Чужди езици и култури“

Дискутанти:
доц. д-р Борис Наймушин, главен редактор на ESNBU
гл. ас. д-р Станислав Богданов, заместник главен редактор на ESNBU

Участници:
членове на редакционните колегии на периодичните издания на НБУ, преподаватели и студенти от НБУ и други ВУЗ, по-широка общественост

Недобросъвестността варира от неволни грешки до умишлено плагиатство и фалшифициране.

Темата е актуална с оглед новоприетата директива на ЕС DIRECTIVE (EU) 2019/1937 от 23 октомври 2019 г. за защита на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза, като основната дискусия е около прилагането и спазването на вътрешни политики, процедури и действия на редакционните колегии в сферата на издателската дейност и публикуването на научна продукция. Дискутира се осигуряването на анонимност на разобличителите и същевременно противодействие на нарушителите. Често се засягат интереси на цялата академична общност и, доколкото става въпрос за недобросъвестни практики (плагиатство, фалшифициране на данни и т.н.), които нейни представители използват, е необходимо по-строго прилагане и по-широка гласност за процедури и действия.

Дискутантите ще покажат какви политики и процедури списание ESNBU е възприело и как ги прилага с примери от скорошни казуси от издателската им дейност.

Списание English Studies at NBU е първото и единственото засега издание на НБУ, индексирано в Web of Science, което прилага най-високи международни стандарти по отношение на прозрачността и качеството на издателската си дейност.