facebook

Събития

dsc-0451_678x410_crop_478b24840a
19.12.2023 16:20
Събития

Основни насоки за дипломиране в БП „Маркетинг“ РО, ДО, МП „Маркетинг мениджмънт“ РО, ДО

Корпус 2, зала 308


Организатор:
департамент „Икономика“
Водещи:
доц. д-р Надежда Димова
доц. д-р Едуард Маринов
гл. ас. д-р Стефания Темелкова
гл. ас. д-р Росица Накова
гл. ас. д-р Димитър Трендафилов


Участници:
студенти БП „Маркетинг“, МП „Маркетинг мениджмънт“ редовна и дистанционна форма на обучение


Лекторите ще представят специфичните възможности за дипломиране в БП „Маркетинг“. Ще се представят различните варианти за дипломиране, срокове за подаване на документи, изготвяне на бакалавърска  и магистърска теза, подготовка за държавен изпит.