facebook

Събития

love-and-hate-3-1_678x410_crop_478b24840a
25.05.2023 19:00
Събития

Откриване на мобилна стенна инсталация „Любов и омраза 3“

Съюз на глухите в България, ул. „Денкоглу” №12-14, София


Организатор:
департамент „Изящни изкуства“


Ръководител:
Станимир Божилов


Участници:
Студенти от бакалавърска програма „Визуални изкуства“, магистърска програма „Живопис“, майнър програма „Живопис и стенопис“, общообразователни курсове по изкуства „Рисуване на голо тяло“ и „Мозайка и витраж“, алумни и ученици от НГПИ „Св. Лука“


 

Проектът продължава създадената по идея на проф. д-р Олег Гочев концепция за постоянна, но променяема стенопис, осъществена за първи път в Meждународната, колективна, мобилна, мултимедийна, модулна, интерактивна и реверсивна стенна инсталация „Любов и омраза“, реализирана в Нов български университет през 2010 г. с участието на студенти и преподаватели по живопис и стенопис. През следващите осем години се включват и нови участници с панели за същата среда под формата на проекта „Любов и омраза 2“.


 

Настоящата творба е продължение на интердисцилинарния проект „Светлината говори, ръцете създават“, реализиран също в Съюза на глухите в България през 2022 г., а присъствието на екип от БНТ на откриването е възможност за популяризиране на тези колективни сайт-спесифик проекти в едно значимо централно столично пространство. Монтирането на настоящата инсталация и панелът на Станимир Божилов са реализирани с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ и НБУ.