facebook

Събития

343239328-925031285500887-2484076272849848136-n_678x410_crop_478b24840a
15.05.2023 11:20
Събития

Отворена лекция „Възможности за обучение в Ателието по стъкло на НБУ“

Корпус 2, ЦИ/08

Организатор:
департамент „Изящни изкуства“


Водещ:
гл. ас. д-р Моника Найденова


Лекцията цели да запознае кандидат – студенти с възможностите, които се предлагат по време на обучението: материална база, международни партньорства, стипендии /осигурени извън университетските такива/, както и възможности за пряка реализация в сферата на художественото стъкло по време на обучението.