Събития

angl_678x410_crop_478b24840a
30.10.2015 15:00
Събития

Позволете на гласа си да разкрие истинската си индивидуалност

Семинар

Университетски театър

Организатори:
департамент „Англицистика“
департамент „Театър“

Водещ:
Анете Гьорес (Германия)

Модератори:
доц. д-р Борис Наймушин
доц. д-р Възкресия Вихърова

Участници:
студенти и преподаватели от бакалавърски и магистърски програми по превод, лингводидактика, музика, театър, политически науки

Лекцията е на немски език с осигурен консекутивен превод.

Умението да владеем своите глас, интонация, дишане и реч може да ни превърне от незабележим събеседник в истински лидер на мнение. Да контролираме собствените си глас и реч означава да постигнем по-висока изразителност, по-ефективна комуникация и взаимодействие със събеседниците си, да умеем да влияем на нашите слушатели, да мотивираме, убеждаваме и вдъхновяваме нашите събеседници и, в крайна сметка, да постигаме желаните от нас резултати.

През 25-годишната си професионална кариера Анете Гьорес (Annette Goeres) развива своя собствена методология за работа с гласа и речта, която свързва тялото, дишането и гласните струни с изказа, речта и контрола на гласа. Анете Гьорес работи с редица политици, ръководители на световни компании, популярни личности от сферата на изкуството, организира семинари и тренинги за професионалисти от различни бизнес области, за които контролът на гласа и речта са от определящо значение за успеха на работата. Анете Гьорес е лектор във Folkwang University of the Arts в гр. Есен и в University of the Arts в Берлин, гост-лектор в Музикалната академия и в Джаз института в Берлин, работи с театри, училища и различни филмови продукции.

Повече информация за Анете Гьорес е достъпна на тук