facebook

Събития

archeology-nbu-372x548-pad-5c44f4b71f_678x410_crop_478b24840a
22.04.2021 11:00
Събития

Представяне на „Археология на властта“ със съставител Богдан Атанасов

Онлайн
Meeting ID: 814 9911 7461
Passcode: 960611


Организатори:
Център за книгата
департамент „Археология“


Модератор:
гл. ас. д-р Боян Думанов

Дискутанти:
гл. ас. д-р Богдан Атанасов,
доц. д-р Илиян Боянов,
гл. ас. Живко Узунов,
гл. ас. д-р Петранка Неделчева,
Ирена Димитрова

Настоящият сборник има пъстра направа и се състои от текстове, разглеждащи властта през призмата на философията, социологията, политическите науки, медиите, теорията на информацията, литературознанието, историята и археологията. По темата е натрупана толкова много научна литература, че възниква въпросът дали изобщо може да се каже нещо ново. Амбивалентното, особеното отношение към властта в България е една от причините текстовете в сборника да бъдат интересни и оригинални. У нас към властта се подхожда, от една страна, с недоверие и отчуждение, коренящи се в бюрократичния характер на империите, белязали историята ни. Същевременно е налице и рефлексът за търсене на силната власт, която, спускайки се подобно на deus ex machine, да реши големите и малките ни проблеми.