facebook

Събития

cover-books_678x410_crop_478b24840a
12.11.2015 16:00
Събития

Представяне на два юбилейни сборника: „В началото бе словото“ в чест на проф. Мария Китова-Василева, д.н. и „Знанието е сила“ в чест на доц. д-р Нели Раданова

Галерия „УниАрт“

Организатор:
департамент „Pоманистика и Германистика“

Водещи:
проф. Мария Грозева, д.н.
гл. ас. д-р Магдалена Караджункова

Официалното представяне на двата юбилейни сборника е израз на уважение и признателност към дългогодишната научноизследователска дейност на колегите ни проф. Мария Китова-Василева, д.н. и доц. д-р Нели Раданова, преподаватели с национална и европейска известност. Събитието ще даде среща на специалисти филолози, които работят в различни изследователски направления: езикознание, теория и практика на превода, литература, чуждоезиково обучение.

Проф. Мария Китова-Василева е сред най-изтъкнатите съвременни представители на испанистиката в България. Започнала своята научна кариера като преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, от 2004 г. насам тя работи в НБУ, департамент „Романистика и германистика“. Целия си професионален път проф. Китова посвещава на научноизследователската работа в областта на езика и езикознанието: общо, ин-
доевропейско, испанско. Чела е лекции в много университети в България и в чужбина, водила е теоретични курсове по морфосинтаксисна съвременния испански език, историческа граматика на испанския език, съпоставителна граматика на романските езици и др. Автор е на редица монографии, студии, статии, учебници и учебни помагала за нуждите на обучението по специалността Испанистика. Голяма част от научната и` продукция е издадена и в чужбина. Проф. Мария Китова-Василева е член на няколко асоциа-
ции, български и международни, свързани с дейността на испанистите и на преподавателите по испански език.

Нов български университет подготви това юбилейно издание в чест на 65-годишнината на проф. Мария Китова-Василева в знак на признателност за забележителната ѝ преподавателска дейност и за всеотдайния ѝ труд в името на науката.

Сборникът „В началото бе словото...“ включва научните постижения на 43 автори, преподаватели от различни висши учебни заведения у нас и в чужбина. Повечето от тях са утвърдени учени, чиято известност далеч
надхвърля границите на България. Особено място сред лингвистичните изследвания заемат статиите на шестима изтъкнати езиковеди от чужбина, представители на испаноезичния свят, които най-любезно се отзоваха на поканата за участие и изпратиха оригинален подарък на своята колежка и приятелка Мария Китова-Василева. Впечатлява и активното участие на млади учени, докторанти на самостоятелна подготовка – доказателство за създаването на ново поколение от изследователи на съвременната филологическа наука.


Доц. д-р Нели Николова Раданова е преподавател в Нов български университет. Завършила е специалност
„Италианска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски”, където преподава от 1974 г. до 2007 г. През 1985
г. защитава докторска дисертация на тема „Кондиционалът в съвременния литературен италиански език“, а през 2003 г. е избрана за доцент. От 2007 г. доц. Раданова е преподавател в Нов български университет, в специалност „Италианистика“. От 2012 до 2014 г. ръководи департамент „Романистика и германистика“. Била е лектор по български език и култура в Римския университет „Ла Сапиенца“, както и гост-преподавател в
университета „Св. св. Кирил и Методий“ в Скопие. Изнасяла e многократно лекции по проблеми на италианското и славянското езикознание в университетите в Рим, Пиза, Пескара, Падуа и Палермо.
Изследванията и` са в областта на глаголната система на италианския език, в които в съпоставителен план разглежда проблеми на аспектуалността и модалността в италианския, българския и руския език.
Доц. Раданова развива активна преводаческа дейност, като е превела значими изследвания в областта на историята и етнологията от български на италиански език. Сред преводите ѝ от италиански на български език са автори като У. Еко, М. Агус, както и множество либрета на опери на Верди и Пучини.


Сборникът „Знанието е сила“ е посветен на 65-годишния юбилей на доц. д-р Нели Раданова и включва статии на преподаватели от Нов български университет, СУ „Св. Климент Охридски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ШУ „Епископ Константин Преславски“, „Константин философ“ – Нитра, Словакия, университета в Риека, Хърватия, Тракийския университет в Стара Загора. Включените в сборника статии са в областта на езикознанието, теорията на превода, литературата и обучението по съвременни езици. Техните автори са както утвърдени учени и преподаватели, така и докторанти, които правят първите си стъпки в изследователската област.