Събития

kunev-2_678x410_crop_478b24840a
21.10.2020 16:30
Събития

Представяне на две книги от и за Трифон Кунев в чест на 140-годишния му юбилей

„Голата истина. Публицистика 1945–1947“ от Трифон Кунев и научният сборник „Поезия, сатира, опозиция: Трифон Кунев“

Център за книгата, Книжарница, Корпус 1

Организатори:

Център за книгата
департамент „Нова българистика“

Модератор:
проф. Пламен Дойнов, д.н.

Дискутанти:
проф. Михаил Неделчев, проф. д-р Светлана Стойчева, доц. д-р Морис Фадел, доц. д-р Йордан Ефтимов, гл. ас. д-р Мария Огойска, гл. ас. д-р Методи Методиев, Надежда Александрова


Книгите се публикуват в рамките на научноизследователската програма „Литературата на НРБ (1946–1990)“, реализирана от департамент „Нова българистика“ на НБУ.


Трифон Кунев. „Голата истина. Публицистика 1945–1947“. Колекция „Неиздадените“. Книга седма. Съст. Пламен Дойнов. Изд. „Кралица Маб“, Департамент „Нова българистика“ на НБУ, С., 2020, 428 с.

Книгата съдържа фейлетони и статии от Трифон Кунев (1880–1954), публикувани между есента на 1945 и ранната пролет на 1947 г. Тук е включена книгата „Ситни-дребни като камилчета“ (1946), а за първи път в книга се появява публицистиката и документалистиката, която Кунев създава по повод нанесения му на 8 юни 1946 г. побой, както и текстове, поместени в „Народно земеделско знаме“ след излизането му от ареста на Централния софийски затвор – между ноември 1946 г. и март 1947 г. Подробно е очертано опозиционното присъствие на Трифон Кунев в литературно-политическата публичност след 9 септември 1944 г.

 

„Поезия, сатира, опозиция: Трифон Кунев“. Библиотека „Присъствие“. Книга 4. Съст. Пламен Дойнов. Изд. „Кралица Маб“, Департамент „Нова българистика“ на НБУ, С., 2020, 270 с.

Книгата съдържа текстове, представени на конференцията „140 години Трифон Кунев“ в Нов български университет на 21 февруари 2020 г. В тях значението на Трифон Кунев (1880–1954) за българската литература, култура и общество се оценява както в различни исторически контексти, така и на фона на целия български ХХ век. Сборникът съдържа текстове от Светлана Стойчева, Николай Димитров, Морис Фадел, Надежда Александрова, Антоанета Алипиева, Михаил Неделчев, Мария Огойска, Методи Методиев, Ясен Бориславов, Пламен Дойнов, както и специален дял „Критически архив“ – отзиви и статии за творчеството на Трифон Кунев през годините.