Събития

banner-dve-sybitiq_678x410_crop_478b24840a
08.05.2018 15:00
Събития

Представяне на изданията „Власт, управление и обществено развитие“ и „Организационно поведение: Новите парадигми за човешко развитие“

Център за книгата – книжарница, корпус 1

Организатори:
Център за книгата
департамент „Администрация и управление“

Водещ:
доц. д-р Кристиян Хаджиев

Модератор:
Цанко Донков, докторант

Участници:
преподаватели и студенти от НБУ

Сборникът, със съставител доц. д-р Димитър Панайотов, „Власт, управление и обществено развитие: Глобални, регионални и национални перспективи: Международна научно-практическа конференция, 7 юни 2017“ предлага разнообразие от гледни точки, базисни теоретико-приложни сравнителни анализи, модели и инструменти, които са необходими за всяка една дискусия по проблематиката. Еволюцията и трансформацията на управленските и организационните модели, поставени в среда с висока степен на неопределеност и мултикултурни измерения, е в контекста на дискусията по следните въпроси:

• Какво ни дават управленските практики за „аджайл“ управление с множество източници на власти и работа в самоорганизиращи се екипи?
• Как се измерва продуктивността на съвременните мрежови организации?
• Как традиционните управленски йерархии да се трансформират в отговорно управленско лидерство, автентично на динамиката и принципите на съвременното общество?
• Дали властта и свободата биха могли да съжителстват под един и същи покрив?

В четвъртото издание на „Организационно поведение: Новите парадигми за човешко развитие“, авторът доц. д-р Димитър Панайотов предлага изцяло обновена версия за човешкото поведение в организациите, като поставя следните водещи акценти: неговата холистична природа и ролята му на своеобразна интегрираща парадигма в мениджмънта и поведенческите науки; обединяване на подходи, модели и теории, но и идеи, източници, които са в контекст на нови изследователски релации - власт, лидерство, стратегически визии и човешки капитал; предлагане на инструменти и възможности за тяхната емпирична и приложна „транслация“, насочена за получаване на нови знания, ценности и поведение, стимулиращи човешкото развитие.

По време на представянето изданията се продават с 10% отстъпка.