Събития

rkostadinova_678x410_crop_478b24840a
15.10.2019 18:00
Събития

Представяне на книгата „Условното осъждане по българското наказателно право“ с автор гл. ас. д-р Ралица Костадинова

Център за книгата – книжарница, корпус 1

Организатори:
Център за книгата
департамент „Право“

Водещ:
гл. ас. д-р Ралица Костадинова

Модератори:
проф. д-р Веселин Вучков
доц. д-р Катерина Йочева

Участници:
студенти, преподаватели и практикуващи юристи

Книгата е първата монография, посветена на условното осъждане като институт на българското наказателно право. В нея е проследено неговото установяване и оформянето на специфични законодателни модели през 115 годишната му история. Анализирани са предпоставките за условното отлагане на изпълнението на наказанието по действащото законодателство както и в исторически и сравнителноправен аспект. Отделя се специално внимание на европейските перспективи пред института и възможността за трансфер на пробационни мерки през изпитателния режим на условното осъждане.

Ралица Костадинова е щатен преподавател в департамент „Право“ от 2001 г. и доктор на Нов български университет от 2011 г. Преподава курсове в областта на наказателното право и противодействието на престъпността.