facebook

Събития

vasil-dimitrob_678x410_crop_478b24840a
28.04.2023 17:00
Събития

Представяне на общоуниверситетско издание „Книга за Васил Димитров“

Университетски театър


Организатори:
Център за книгата и департамент „Театър“


Водещ:
доц. д-р Снежина Петрова

Дискутанти:
проф. д-р Анна Топалджикова, преподаватели от департамент „Театър“, студенти и алумни на департамент „Театър“

Пърформанс:
доц. д-р Анна Пампулова

Изданието е посветено на личността на Васил Димитров, който остави значима следа в историята на българския театър и кино. То съдържа текстове от колеги артисти, режисьори, театроведи, близки и приятели на Васил Димитров, както и особено ценните негови записки и части от лекции пред студентите му от департамент „Театър“ на Нов български университет, в който той е дългогодишен преподавател. В книгата са включени и множество снимки от личния архив на Васил Димитров. 

 

Издаването на книгата е финансирано със съдействието на Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.