Събития

7-1_678x410_crop_478b24840a
26.10.2015 16:30
Събития

Представяне на първия Годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“

Спортен клуб на НБУ

Организатор:
департамент „Кино, реклама и шоубизнес“

Водещ:
доц. д-р Светла Христова

Модератори:
гл. ас. д-р Елизавета Боева,
гл. ас. д-р Румяна Стефанова

Участници:
преподаватели и студенти от департамент „Кино, реклама и шоубизнес“

Целта ни беше в различните рубрики на Годишника да откроим интересни търсения и мнения на преподаватели в съответните области: кино, графичен дизайн, фотография, анимация, реклама през 2013-2014 академична година. Надяваме се оттук нататък съдържанието на всеки Годишник да запознава читателите с повече посоки и перспективи на мисленето, писането и творческото правене в НБУ.