facebook

Събития

nikola-mushanov-cover-web_678x410_crop_478b24840a
14.04.2022 17:30
Събития

Представяне на „Речи на Никола Мушанов“

По идея и под научната редакция на проф. д-р Веселин Методиев - историк и председател на Настоятелството на НБУ

Център за книгата, книжарница

Организатори:
Център за книгата,
департамент „История“

Водещи:
проф. д-р Веселин Методиев
доц. д-р Михаил Груев – директор на Държавна агенция „Архиви“

В навечерието на 150-годишнината от рождението на видния български политик Никола Мушанов, издателството на Нов български университет представя книга, която събира за първи път част от политическите му речи.

Книгата „Речи на Никола Мушанов“ представя идейно – политическото наследство, което ни завещава един от водачите на Демократическата партия през първата половина на XX век и министър-председател на България, начело на три правителства ( 1931-1934 г.).

Избраните парламентарни изказвания са от различни области на политиката, като в началото са включени 10 от големите дебати по отговорите на тронното слово  (реторичен парламентарен жанр, синоним на реч на монарха при откриване на Народното събрание) с участието на Никола Мушанов от 1903, 1910, 1929 и 1931 г. Отделено е място и за съжденията му в областта на образованието като министър на просвещението в кабинета на Александър Малинов. Никола Мушанов е автор на т.нар. Мушанов закон от 1909 г., който вкарва ред в българското образование и го урежда за десетки години напред, като някои от постановленията му важат и днес.

Сред включените в книгата речи са: Реформа в съвестта (27 февруари 1903 г.), Да говорят само истината (27 октомври 1910 г.), Управление на отговорности (28 ноември 1929 г.), Където няма гражданин, няма и свобода (28 октомври 1931 г.) Из дебатите по Закона за народното просвещение Възпитанието е душата на образованието 22 ноември 1908 г.

В предговора към книгата проф. Методиев пише: „Имаме нужда от истински значимите човешки примери, а Мушановият е един от най-добрите.“