facebook

Събития

anthr1_678x410_crop_478b24840a anthr2_678x410_crop_478b24840a
21.01.2016 16:20
Събития

Представяне на резултати от теренни изследвания

Междудепартаментен студентски семинар

Корпус 1, 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“

Организатори:
департамент „Антропология“
департамент „Дизайн“
департамент „Икономика“

Водещи:
доц. д-р Ирена Бокова
гл. ас. д-р Кристина Савова
гл. ас. д-р Стефания Темелкова

Участници:
студенти от бакалавърски и магистърски програми към департамент „Антропология“, департамент „Дизайн“, департамент „Икономика“ (БП „Маркетинг“)


Събитието е значимо и се прави за първи път в НБУ, защото:
- Свързва обучение в теренно изследване на студенти от няколко бакалавърски и магистърски програми;
- Представя резултати от теренни изследвания, които са в подкрепа на интердисциплиннарните програми и изследвания;
- Създава връзки между студенти от програми в различни образователни и професионални направления, и показва възможностите на прилагане на антропологични изследователски методи в разнообразни сфери;
- Проектите са финансирани от ЦВСР към Настоятелството на НБУ („Лятна школа по антропология – Русе и Букурещ 2015“); от Фонд „Учебни програми“ към ФБО, БФ и МФ
- Отразява възможностите за взаимодействие на студенти от различни образователни степени.