facebook

Събития

aspekti_678x410_crop_478b24840a
03.10.2023 16:30
Събития

Представяне на учебно издание „Аспекти на комбинаториката“

Корпус 1, Център за книгата, Книжарница


Организатори:
Център за книгата и департамент „Информатика“


Водещ:
доц. д- р Д. Атанасов

Участници:
проф. д-р Иван Ланджев, доц. д-р Ася Русева

Автори:
Иван Ланджев и Ася РусеваКомбинаториката разглежда задачи за разполагане и преброяване на математически обекти и използва идеи от геометрията, алгебрата и анализа. Разнообразието на приложението на тази дисциплина е удивително – теория на кодирането, криптография, сложност на алгоритми, теория на вероятностите. С това тя е неотменима част от образованието на специалисти в области като математика, информатика, физика, биологически науки, химия, икономика.

Книгата се основава на курсове по комбинаторика в Нов български университет и Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“, както и на лекции, изнесени при подготовката на националните отбори за Международните олимпиади по математика. Тя е насочена към студенти по математика и информатика, но може да представлява интерес за всички, занимаващи се с проблеми от дискретната математика. Голяма част от материала е достъпен и за ученици от горния гимназиален курс.