Събития

nova_678x410_crop_478b24840a
21.10.2015 18:30
Събития

Премиера на книгата на Николай Кънчев „Първи и последни стихотворения“

Премиера на книга

НДК, Литературен клуб „Перото“ 

Организатори:
департамент „Нова българистика“
Национален център за книгата към НДК
Издателство „Кралица Маб“

Водещ:
доц. Пламен Дойнов, д.н.

Модератор:
проф. Михаил Неделчев, д-р Младен Влашки

 

Събитието представя книга трета от Колекция „Неиздадените“ – поредица на департамент „Нова българистика“ на НБУ. Книгата побира лирически текстове, писани и публикувани от Николай Кънчев между 1959 и 1965 г. и невключвани в негова авторска книга, както и последните му, предсмъртни стихотворения, записани в неговия компютър, но останали непубликувани в отделно издание, поради внезапната му кончина на 9 октомври 2007 г. Това е начално-финалната рамка на Николай-Кънчевото творчество, в която се експонира един от отговорите на ключовото литературноисторическо питане: Как, въпреки общите начала за дебютантите от края на 50-те и началото на 60-те години на ХХ век, българската поезия поема и по други, алтернативни посоки, към една от които води написаното от Николай Кънчев?