Събития

bp_678x410_crop_478b24840a
14.12.2015 13:00
Събития

Проблеми и тенденции в развитието на туроператорската и турагентската дейност в България

Лекция

Корпус 1, зала 305

Организатор:
департамент „Бизнес администрация“

Лектор:
Петър Андреев, управител на „Тез тур България“ ООД

Модератор:
доц. д-р Ирена Емилова

Участници:
студенти в курс BATB536 „Туроператорска и турагентска дейност“, БП „Туризъм“

 

TEZ TOUR е една от най-големите международни туристически компании в световен мащаб. Фирмата е носител на многобройни награди, между които наградата „Туризъм“ на ежегодното професионално награждаване в областта на продажбите, маркетинга и рекламата - Sales Business Awards, на наградата на Министерството на туризма на Египет за 2008 и 2009 г. и др.

В лекцията ще се обърне внимание на практическите аспекти при организирането на туроператорската и турагентската дейност в България, на основните проблеми и тенденции пред които са изправени българските туроператори, както и на характеристиките на съвременните международни туристически пътувания. Акцент на събитието ще бъде представянето на прилагания управленския модел в дейността на компанията. По време на лекцията ще се предостави възможност на студентите от курса да поставят своите въпроси, свързани с разглежданата проблематика.