facebook

Събития

dd6_678x410_crop_478b24840a dd1_678x410_crop_478b24840a dd2_678x410_crop_478b24840a dd3_678x410_crop_478b24840a dd4_678x410_crop_478b24840a dd5_678x410_crop_478b24840a
01.12.2015 16:00
Събития

Проекти за корици на книги по пиеси на Шекспир и проекти за корици на книги на известни френски поети

Изложба

Корпус 1, етаж 4 – коридорно пространство

Организатор:
департамент „Кино, реклама и шоубизнес“

Водещ:
доц. д-р Димитър Димитров

Участници:
студенти от БП „Графичен дизайн“ и студенти от МП „Графично и пространствено проектиране“

Доц. д-р Д. Димитров представя свои авторски проекти за корици на книги по пиеси на Шекспир, както и на известни френски поети. Проектите са част от хабилитационния труд на д-р Димитров. Произведенията му се отличават с особен стил и изящност. Умението на д-р Димитров да борави майсторски с цветовете и светлосенките, със синьото, жълтото, оранжа в техните нюанси и богатата палитра придават на кориците загадъчна импресионистичност, от една страна, а от друга допринасят зрителя да изпита голяма естетическа наслада. Произведенията блестят със своите ярки композиционни решения, запомнящ се авторски стил и худoжeствен финес. Проектите на корици категорично представят доц. Димитров като доайен на съвременния български дизайн.

Доц. д-р Димитър Димитров е дългогодишен преподавател в програма „Графичен дизайн“, автор на над 25 корици на книги, повечето от които отличени на престижни международни форуми с награди.

От 1993 г. като водещ дизайнер в ГРАФИМАКС 02 ООД ръководи цялостния предпечатен процес и художественото оформление на всички материали, подадени за печат. Работи по реализацията на десетки проекти на корици на книги и рекламни материали, главен художествен оформител на списание „Олимпийски хоризонти“, „Bulgarian Investment Review“ (на Агенцията за чуждестранни инвестиции).

Доц. д-р Димитър Димитров работи по PR и печатните материали на Олимпийския комитет, Застрахователно дружество „Витоша“, Застрахователно дружество „Енергия“, Български футболен съюз, Сименс, Фондация „Фридрих Еберт“, Галерия за чуждестранно изкуство, Кремиковци, Министерство на транспорта, ИЧС, Булгартабак – Холдинг АД, АЕЦ Козлодуй, „Български енергиен холдинг“ и др.

От 1995 г. преподава като хоноруван преподавател в НБУ, ръководител и рецензент е на десетки дипломни работи на студенти от БП „Графичен дизайн“ и МП „Графично и пространствено проектиране“.

През м. юни 2012 г. защитава успешно докторантура на тема „Развитие на българския графичен дизайн в печата, киното и телевизията“ и получава докторска степен.

През октомври 2015 г. д-р Димитров се хабилитира като доцент в НБУ. Той е автор на книгата „Българският графичен дизайн - история, тенденции, развитие“ - издание на НБУ, ноември 2014 г. Изследовател е в областта на принт рекламата и иновативните печатни технологии.