Събития

dsc-0100_678x410_crop_478b24840a
17.01.2018 10:30
Събития

Публичен семинар „Информация и знание (интерактивни практики)“

Библиотека, Семинарна зала

Организатор:
департамент „Масови комуникации“

Водещ:
проф. Руси Маринов, д.н.

Участници:
преподаватели, докторанти и студенти по журналистика и връзки с обществеността

Традиционен публичен семинар, който се провежда от 2000 година до сега, на който студенти и докторанти представят своите проекти, разработвани през семестъра.