Събития

dsc01477_678x410_crop_478b24840a
13.04.2021 18:30
Събития

Публичен студентски дебат „Ученето при хора с опит (в т.ч. различията между мъжете и жените) в ерата на социалните и културни промени: (нови) рискове и предизвикателства“

Zoom

Meeting ID:
834 9833 7590
Passcode: 433703

Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Опоненти:
Константин Койчев, адвокат, завършил право в СУ; Анета Бенкова, директор „Човешки ресурси“ във ВПБС, с 20 г. опит като консултант; студенти от курс MHRB216 Управление на различията и политика за равните възможности за труд

Модератор:
гл. ас. д-р Мария Ал. Иванова

Участници:
студенти от програмите на департамент „Администрация и управление“, студенти от МП „УРЧР“ и МП „МОС“

По време на дебатите студентите ще изложат и защитят своите тези по въпроси като: „Как се справят жените и мъжете в условията на социалните и културни промени в наши дни, на пазара на труда, в местните общности и приятелските групи? Как образованието може да им помогне да разберат и да се адаптират към тези промени, както и да създават своята „биография по избор“? Как образованието в трите си вида – формално, неформално и ин-формално, отговаря на нуждите и образователните очаквания на съвременните жени и мъже, които са засегнати от миграционна криза, религиозни конфликти, социални неравенства, радикални движения, политики сред истината и фалшивите новини? Как полът е определящ за избора на житейски стратегии и избора на образование, като отговор на предизвикателствата на съвременният свят? Какви са последиците от тези промени за научните изследвания и практиките на обучение на мъжете и жените?

Студентите ще имат възможност да подобрят уменията си като говоренето пред публика, съставянето на аргументи, отстояване на позиции и работата в екип. Техни опоненти ще бъдат специалисти от практиката.

Константин Койчев, адвокат, завършил право в СУ;

Анета Бенкова, директор „Човешки ресурси“ във ВПБС, с 20 г. опит като консултант в областта на управлението на човешките ресурси.