Събития

img-4845_678x410_crop_478b24840a
26.03.2018 14:40
Събития

Публична академична лекция „Изследователски подход в обучението по математика“

Корпус 1, 111 аудитория 

Организатор:
департамент „Информатика“

Лектор:
проф. д-р Марин Маринов

Какво е мястото на математиката в бакалавърското образование? Какви са целите на обучението по математика? Какво и как трябва да се изучава? Търси се адекватен на утрешния ден отговор на тези въпроси, свързан с промяна на цялостния подход и на методиката на обучение по математика, в духа на новото място на информационните технологии в процеса на формирането на знанията.

Основните изследователски интереси на проф. д-р Марин Маринов са в областта на: нелинейни диференциални уравнения; приложна математика; математическа икономика.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: математическа икономика; специализиран софтуер за научни изследвания

Преподавателски интереси в областта на: математика (диференциални уравнения; математически анализ), приложения на математиката