Събития

1920x1080-izbori-nbu2-artboard-1_678x410_crop_478b24840a
04.03.2021 16:30
Събития

Публична дискусия „Защо партията на негласуващите е най-голяма?“

Онлайн


Организатор:
департамент „Политически науки“


Водещи:
д-р Любомир Стефанов и доц. д-р Стойчо Стойчев   Модератор:
д-р Ирена Тодорова


Целта на инициативата е да се засили връзката между новото поколение политолози от Нов български университет и СУ „Св. Климент Охридски“ чрез дебати посветени на предстоящите избори в България. Наред с това, участниците от департамента по политически науки на НБУ се стремят да създадат условия за истински академичен разговор за политика във формат, който изисква и позволява разгръщането на научния дебат. Темите, които ще бъдат поставени за обсъждане обхващат широк кръг от проблемни полета, които пряко засягат качеството на демокрацията и изборния процес в България.

Любомир Стефанов е доктор по политически науки и преподавател в департамент „Политически науки“ на НБУ. Специалист в областите партийни и политически системи, европейска интеграция и политика за сигурност, публични комуникации и изготвяне на стратегии.

Стойчо П. Стойчев е ръководител на Лабораторията за изборни системи и технологии (ЛИСТ) и преподавател по анализ на политическия риск и противодействие на организираната престъпност в катедра „Политология“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.