facebook

Събития

books2_678x410_crop_478b24840a
14.12.2023 16:20
Събития

Публична лекция „Актуални въпроси във връзка с приложение в практиката на измененията в ГПК, свързани със заповедното производство /в сила от 01.07.2024 г./ “

Корпус 2, зала 405


Организатор:
департамент „Право“

Лектор:
съдия Златина Личева

Модератор:
Мария Глушкова, докторант по Гражданско-процесуално право, департамент „Право“

Производството по издаване, връчване, оспорване, влизане в сила и изпълнение на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК и заповед за незабавно изпълнение по чл. 417, вр. чл. 418 от ГПК намира все по-широко приложение и често е предпочитано пред исковото производство по реда на ГПК. От месец юни 2023 г. заповедното производство се осъществява по електронен път. Лекцията е с практическа насоченост и ще бъде полезна не само за студентите, но и за практикуващите юристи.


Лекторът е юрист с над 25 години стаж в съдебната система. Председател на районен съд, с ранг на съдия от ВКС.