facebook

Събития

dsc01477_678x410_crop_478b24840a
10.05.2018 10:00
Събития

Публична лекция „Benefits of Affection Given and Affection Received: Fundamentals of Interpersonal Acceptance-Rejection Theory“ 

Корпус 1, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“

Организатори: 
департамент „Когнитивна наука и психология“
Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца с подкрепата на департамент „Чужди езици и култури“ (департамент „Англицистика“) и департамент „Право“

Лектор:
проф. Роналд Роунър

Модератор:
гл. ас. д-р Надя Колчева

Участници:
преподаватели, студенти, външни гости

Проф. Роунър за първи път посещава България и в частност НБУ. Той е автор на теорията за междуличностно приемане-отхвърляне, изявен учен и изследовател на отношенията родители-деца. Автор на многобройни крос-културни изследвания.

Има значими научни и приложни проекти в международен план. Някои от тях са:
1. Използване на IPARTheory за оценяване и интервенция (включително оценка на родителските права) на деца и родители, участващи в процеса на отчуждение (parental alienation). Ангажирани страни: Бангладеш, Канада, Италия, Македония, Полша, Румъния, Словения, Турция, САЩ и др. Във връзка с това проф. Роунър служи също като член на Консултативния съвет за образователни програми за съдебната система и семействата в четири окръга в Тексас. Програмата е „Resetting the Family: Образователна програма за родители и деца в конфликт“.

2. Използване на IPARTheory за определяне на афективното справяне на възрастни съобразно преживяното отхвърляне от родителите в детството. Ангажирани страни: Австралия, Канада, Гърция, Израел, Турция, Великобритания, САЩ и други.

3. Проучвания и клинични интервенции, използващи IPARTheory сред младите LGBT, които изпитват родителско отхвърляне. Ангажирани страни: Германия, Израел, Пакистан, САЩ и други.

4. Прилагане на IPARTheory сред улични деца в Бурунди, Африка. Целта тук е да се идентифицират потенциалните семейни рискови фактори, които мотивират децата да излязат на улицата, както и превантивните за това фактори.

5. Отхвърляне от родителите, рискови фактори и психологическа приспособимост на деца и юноши в риск (изследвания, спонсорирани от испанското правителство).

6. Прилагане на IPARTheory в клинични условия. Ангажирани страни: Бангладеш, Корея, Португалия, Испания, Турция, Великобритания, САЩ и др.

7. Използване на IPARheory в Индонезия при родители (майки и бащи) за оценка на отношенията на приемане-отхвърляне към техните деца, които имат мозаична полова хромозома.

Той е директор на основания от него Център за изследване на междуличностното приемане-отхвърляне към университета в Кънектикът. 

Проф. Роунър е избран за член на Американската психологическа асоциация (American Psychological Association), Асоциацията за психологически науки (Association for Psychological Science), Американската антропологична асоциация (American Anthropological Association) и Американската асоциация за напредък в науката (American Association for the Advancement of Science).

Той е изпълнителен директор и бивш президент на Международното дружество за междуличностно приемане и отхвърляне. Той е бивш президент на Съвета на директорите на болницата Natchaug (психиатрична) в Мансфийлд, както и основател и бивш президент на Дружеството за междукултурни изследвания (Society for Cross-Cultural Research). Той е бил част от борда на диресторите на Асоциацията за превенция на малтретирането и неглижирането на деца, Кънектикът.

Проф. Роунър е автор, съавтор и редактор на 18 книги и специални издания на списания и публикува над 200 статии, глави и други публикации и електронни медии.

Носител е на престижни награди част, от които са награда на Американската психологическа асоциация (American Psychological Association (APA) за отличителен принос към международното развитие на психологията през 2004 г. (Award for Distinguished Contributions to the International Advancement of Psychology), награда за изявен психолог от световно ниво на Американската психологическа асоциация (APA) (APA Outstanding International Psychologist Award from the USA) през 2008 г., награда за международен менторинг също на Американската психологическа асоциация Henry David (APA Division 52 Henry David International Mentoring Award) през 2017 г.